​​​​

  • THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN:

   Thứ Hai - Thứ Sáu: 
          Sáng từ 9h00-12h00
          Chiều từ 14h00-17h​00

   Nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

  • THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN LÃNH SỰ:

   Thứ Hai và Thứ Năm: 
         Sáng từ 8h30-12h00
         Chiều từ 14h00-17h00

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​