• THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN:

   Thứ Hai - Thứ Sáu: 
          Sáng từ 9:00-12:00
          Chiều từ 14.00-17.00

   Nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

  • THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN LÃNH SỰ:

   Thứ Tư: 
         Sáng từ 8:30-12:00
         Chiều từ 14.00-17.00

   Thứ Hai và Thứ Năm: 
        Chỉ giải quyết các thủ tục gấp
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​