​​​​​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MA-LAI-XI-A
Địa chỉ : .No.4 Persiaran Stonor-50450 Kualar Lumpur
Điện thoại : +603-2148-4534 (Lãnh sự) +603-2148-4036 (Văn phòng)
Fax : +603-2163-6334 (Lãnh sự)
Fax (Văn phòng) : +603-2141-2973, +603-2148-3270
Email :vnemb.my@mofa.gov.vn


Danh sách cán bộ, nhân viên:
 
1.     Ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
2.     Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tham tán, người thứ hai.
3.     Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán
4.     Ông ​​Đào Xuân Hảo Giang, Bí thư thứ Nhất
5.     Ông Nguyễn Hữu Chung, Bí thư thứ Nhất
6.     Ông Nguyễn Hoàng Linh, Bí thư thứ Hai
7.     Ông Vũ Đức Minh, Bí thư thứ Hai
8.     Ông Đỗ Đức Quang​, Bí thư thứ Ba
9.     Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư thứ Ba​ - Thư ký Đại sứ
10.   Bà Đặng Minh PhươngKế toán. 
11.   Bà Dương Hương Ly, Nhân viên.
12.   Ông Khổng Hữu Hưng, Nhân viên.
13.   Ông Nguyễn Đình Việt, Lái xe.

Thương vụ

1.     Ông ​Phạm Quốc Anh, Tham tán
2.     Bà Trần Lê Dung, Bí thư thứ Nhất

Ban Quản lý lao động

1.     Ông Thái Phúc Thành, Tham tán, Trưởng Ban
2​.     Bà​ Thái Thị Hương, Bí thư thứ Hai

Quân Vụ

1.     Ông Nguyễn Như Đức, Tùy viên Quốc phòng
2.     Ông Vũ Hoài Nam,  Phó Tùy viên Quốc phòng

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​