​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia
Địa chỉ: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
Điện thoại (Lãnh sự): +603-2148-4534; (Văn phòng): +603-2148-4036; (Bảo hộ công dân): +6011 3668 2866; +6011 2374 0453
Fax: (Lãnh sự) +603-2163-6334; (Văn phòng): +603-2141-2973; +603-2148-3270
Website: http://vnembassy-kualalumpur.mofa.gov.vn 
Email: vnemb.my@mofa.gov.vn

Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia
Địa chỉ: S04B2, 4th Floor, South Block, Wisma Golden Eagle Realty, 142A, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Điện thoại: +603-​2181-4696
Fax: +603-​2181-4696


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​