Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia

Địa chỉ:                        No.4, Persiaran Stonor 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
Điện thoại:

- Lãnh sự:                    +60 (3)-2148-4534;

- Văn phòng:               +60 (3)-2148-4036; 

- Bảo hộ công dân:     +60 (0) 11 3668 2866; +60 (0) 11 2374 0453

Fax: (Lãnh sự)            +603-2163-6334

Email:                          vnemb.my@mofa.gov.vn

Website:                      http://vnembassy-kualalumpur.mofa.gov.vn 

 

Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Địa chỉ: S04B2, 4th Floor, South Block, Wisma Golden Eagle Realty, 142A, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại: +603- 2181-4696

Fax: +603- 2181-4696

 

Văn phòng Bộ phận Quản lý Lao động và Chuyên gia

Địa chỉ                         Tầng 4, West block, Wisma Selangor Dredging Jalan Ampang,

50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại:                   +60 (3) 2161 1762

Fax:                             +60 (3) 2161 1921;

Email:                          Labourkl@yahoo.com

 

​ 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​