Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia
Địa chỉ: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur, Malaysia
Hotline: 2148 4534
Fax: (603) 2148 4534; Consular: 2148 4036
Website:www.mofa.gov.vn/vnemb.my
Email: vnemb.my@mofa.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​