​​​​

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Malaysia​ 

THÔNG BÁO

Đại sứ quán đóng cửa các ngày 18 tháng 4, ngày 30 tháng 4 năm 2024 và ngày 1 tháng 5 năm 2024 nhân dịp ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động. Phòng lãnh sự Đại sứ quán mở cửa ngày 29 tháng 4 năm 2024 (Thứ 2).

!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​