​​ảnh ĐSbe2.jpg 

​​​Tiểu sử

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Malaysia

Đại sứ Đinh Ngọc Linh sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ông được Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh và Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ma-lai-xi-a vào tháng 2 năm 2023. Đại sứ Đinh Ngọc Linh đến thủ đô Kuala Lumpur vào tháng 6 năm 2023 và trình Thư Ủy nhiệm lên Vua Ma-lai-xi-a vào ngày 17 tháng 8 năm 2023.

Ông Đinh Ngọc Linh bắt đầu làm việc ở Ban Biên giới của Chính phủ (nay là Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao) năm 1995 và đã trải qua các vị trí khác nhau tại Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia từ Chuyên viên, Trợ lý Vụ trưởng (2008), Phó Vụ trưởng (2010) rồi Vụ trưởng (2020). Từ năm 2014 đến năm 2017, ông là Tham tán Công sứ, Người thứ 2 của Đại sứ quán Việt Nam tại Bern, Thụy Sĩ.

Ông Đinh Ngọc Linh có chuyên môn pháp lý, tham gia nhiều diễn đàn và đàm phán quốc tế trong lĩnh vực biển và luật biển. Ông tốt nghiệp khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1994) và thạc sỹ luật tại Đại học Vrije Universiteit Brussel, Bỉ (2000). Ông là nghiên cứu viên từ xa của Trung tâm Luật Châu Âu và quốc tế, Khoa Luật Đại học VUB. Ông đã kết hôn và có hai con. Ông nói tiếng Việt, tiếng Anh và Pháp.


​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​