​​

 ảnh ĐSbe2.jpg

Đại sứ Đinh Ngọc Linh sinh năm 1971 tại Hà Nội, Việt Nam; tốt nghiệp Khoa Luật (nay là Trường Luật), Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1994 và học Thạc sĩ Luật tại trường Đại học Vrije Universiteit Brussel, Vương quốc Bỉ. Ông có nền tảng kiến thức pháp lý, tham gia nhiều hoạt động đàm phán và làm việc trong ngành đối ngoại gần 30 năm qua. Ông đã kết hôn và có hai conÔng có ngoại ngữ tiếng Anh và Pháp. 

Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1995 và đảm nhiệm nhiều chức vụ từ chuyên viên đến Trợ lý Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. Từ năm 2014 đến năm 2017, Ông giữ chức vụ Tham tán Công sứ, Người thứ 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Bern, Thụy Sĩ.

Ông được Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia vào tháng 2 năm 2023. Đại sứ Đinh Ngọc Linh đến Kuala Lumpur vào ngày 6/6/2023 và trình Quốc thư lên Quốc vương Malaysia ngày 17/8/2023. 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​