21.6.24b.jpg

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã đến chúc mừng​ Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Kuala Lumpur nhân ngày báo chí Việt Nam.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​