​​

EMBASSY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM EMBASSY IN MALAYSIA

Chancery  &  Trade Office:  No. 4 Persiaran Stonor
                                             50450 Kuala Lumpur

Labour Section's Office:       4th Floor, West Block ,Wisma SDB
                                             Jalan Ampang
                                             50450 Kuala Lumpur

Defense Attache's- Office:      7, Lorong San Ah Wing
                                             Off Jalan Semarak
                                             54100 Kuala Lumpur
 
Tel:             Chancery: +603-2148-4036; 
                   Consular: +603-2148-4534
                   
Fax:            Chancery: +603-2148-3270; +603-2141-2973
                   Consular: +603-2163-6334 
                
Email:   vnemb.my@mofa.gov.vn

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  H.E Mr. Lê Quý Quỳnh

Minister-Counselor, Deputy Chief of Mission  Ms. Tôn Thị Ngọc Hương

Counsellor Mr. Bùi Khánh Long

Counselor Ms. Nguyễn Thị Nơ

Counsellor Mr. Nguyễn Anh Đức

First Secretary Mr. Phạm Đức Hạnh

First Secretary Mr. Vũ Hải Đăng

First Secretary Ms. Nguyễn Bích Hoàng

Second Secretary - Mr. Đặng Đình Phóng 

Third​ Secretary, Ms. Vũ Song Hà 

Accountant, Ms. Ngo Thu Trang

Staff, Nguyen Thi Thu 

Staff Bui Khac Thanh

Staff Tran Van Mui

Commercial Section

Commercial Counsellor Mr. Phạm Quốc Anh

First Secretary Mr. Phạm Quốc Thịnh 

Labour Section

Counsellor, Head of Labour Section Mr. Thái Phúc Thành

First Secretary, Deputy Head of Labour Section Mr. Nguyễn Hải

Second Secretary, Mr. Nguyễn Quang Sơn 

Third Secretary, Mr. Nguyễn Thành Đức

Defense Section

Defense Attache Senior Colonel Tống Trần Sơn

Assistant Defense Attache, Major Đặng Văn Hân 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​