EMBASSY OF THE S.R OF VIETNAM IN MALAYSIA

PUBLIC NOTICE


UNTIL DECEMBER 31 2020, THE EMBASSY IS OPEN ON MONDAYS AND THURDAYS.

THANK YOU!​​ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI MALAYSIA

THÔNG BÁO


ĐẾN NGÀY 31/12/2020, ĐẠI SỨ QUÁN MỞ CỬA LÀM VIỆC VÀO THỨ 2 VÀ THỨ 5.

XIN CẢM ƠN!  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​