​​​Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Malaysia​ 

THÔNG BÁO

Đại sứ quán đóng cửa ngày 18 tháng 4 năm 2024 (Thứ 5), 30 tháng 4 năm 2024 và ngày 1 tháng 5 năm 2024 nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động.

Xin cảm ơn!

Embassy of the S.R. of Vietnam in Kuala Lumpur, Malaysia 

PUBLIC NOTICE

The Embassy will be closed on 18 April 2024 (Thursday), 30 April 2024 (Tuesday) and 1 May 2024 on occasion of Hung Kinh's Commemoration Day, Reunification Day and International Labour Day. The Consular Section will remain open on 29 April 2024.

Thank you for your cooperation!


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​