PUBLIC NOTICE

DUE TO UNSCHEDULED WORK, THE CONSULAR SECTION CLOSES ON WEDNESDAY (DECEMBER 08, 2021)
WE OPEN ON FRIDAY (DECEMBER 10, 2021) FROM 08:30 TO 17:30


THANK YOU!

THÔNG BÁO

DO CÔNG VIỆC ĐỘT XUẤT, PHÒNG LÃNH SỰ ĐÓNG CỬA VÀO THỨ 4 (08/12/2021)
PHÒNG LÃNH SỰ MỞ CỬA VÀO THỨ 6 (10/12/2021) TỪ 08:30 – 17:30 

XIN CẢM ƠN!

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​