THÔNG BÁO

PUBLIC NOTICE


TỪ NGÀY 21/07/2021, PHÒNG LÃNH SỰ MỞ CỬA VÀO THỨ 4, TỪ 08:30 – 17:30.
VIỆC TRẢ HỒ SƠ SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO QUA ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIÃN CÁCH XÃ HỘI.


FROM 21 JULY 2021, THE CONSULAR SECTION IS ONLY OPEN TO PUBLIC ON WEDNESDAY FROM 08:30 – 17:30.
DOCUMENT COLLECTING WILL BE BY APPOINTMENT THROUGH PHONE TO ENSURE SOCIAL DISTANCING REGULATIONS.

XIN CẢM ƠN!
THANK YOU!


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​