​​​​

  • THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN:

   Thứ Hai - Thứ Sáu: 
          Sáng từ 9h00-12h00
          Chiều từ 14h00-17h​00

   Nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

  • THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN LÃNH SỰ:

   Thứ Hai và Thứ Tư:
         Sáng từ 09h00-12h30 (9h00-11h00: Nhận hồ sơ; 11h00-12h30: Trả kết quả)
         Chiều từ 14h00-17h00 (14h00-16h00: Nhận hồ sơ; 16h00-17h00: Trả kết quả)


   Thứ Sáu:

  •       Sáng từ 09h00-12h30 (9h00-11h00: Nhận hồ sơ; 11h00-12h30: Trả kết quả)​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​