​​​​​​​​​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MA-LAI-XI-A
Địa chỉ : .No.4 Persiaran Stonor-50450 Kualar Lumpur
Điện thoại : +603-2148-4534 (Lãnh sự) +603-2148-4036 (Văn phòng)
Fax : +603-2163-6334 (Lãnh sự)
Fax (Văn phòng) : +603-2141-2973, +603-2148-3270
Email :vnemb.my@mofa.gov.vn


Danh sách cán bộ, nhân viên:
 
1.     Ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
2.     Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tham tán, người thứ hai.
3.     Ông ​​Đào Xuân Hảo Giang, Bí thư thứ Nhất
4.     Ông Nguyễn Hoàng Linh, Bí thư thứ Nhất
5.     Ông Nguyễn Hữu Chung, Bí thư thứ Hai
6.     Ông Đỗ Đức Quang​, Bí thư thứ Hai​​
7.     Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư thứ Hai​ - Thư ký Đại sứ
8.     Ông Vũ Đức Minh, Bí thư thứ Hai​
9.      Nguyễn Lê Ngọc Anh, Bí thư thứ Hai
10.   Bà Mạch Hoài VânKế toán. 
11.   Bà Dương Hương Ly, Nhân viên.
12.   Ông Đường Thanh Sơn, Nhân viên.
13.   Ông Nguyễn Đình Việt, Lái xe.

Thương vụ

1.     ​Bà Trần Lê Dung, Bí thư thứ Nhất

Ban Quản lý lao động

1.     Ông Thái Phúc Thành, Tham tán, Trưởng Ban
2​.     Bà​ Thái Thị Hương, Bí thư thứ Nhất

Quân Vụ

1.     Ông Nguyễn Như Đức, Tùy viên Quốc phòng
2.     Ông Vũ Hoài Nam,  Phó Tùy viên Quốc phòng  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​