​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MA-LAI-XI-A
Địa chỉ : .No.4 Persiaran Stonor-50450 Kualar Lumpur
Điện thoại : +603-2148-4534 (Lãnh sự) +603-2148-4036 (Văn phòng)
Fax : +603-2163-6334 (Lãnh sự)
Fax (Văn phòng) : +603-2141-2973, +603-2148-3270
Email :vnemb.my@mofa.gov.vn


Danh sách cán bộ ngoại giao:
 
1.     Ông Lê Quý Quỳnh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
2.     Ông Bùi Khánh Long, Tham tán 
3.    Nguyễn Thị Nơ, Tham tán
4.     Ông Nguyễn Anh Đức, Tham tán
5.     Ông Phạm Đức Hạnh, Bí thư thứ Nhất
6.     Ông ​​Đào Xuân Hảo Giang, Bí thư thứ Nhất
7.     Nguyễn Bích Hoàng, Bí thư thứ Nhất
8      Ông Đỗ Đức Quang​, Bí thư thứ Ba
9.     Bà Vũ Song Hà, Bí thư thứ Ba​ - Thư ký Đại sứ
10.   Bà Ngô Thu Trang, Kế toán. 
11.   Bà Nguyễn Thị Thu, Nhân viên.
12.   Ông Khổng Hữu Hưng, Nhân viên.
13.   Ông Trần Văn Mùi, Lái xe.

Thương vụ

1.     Ông ​Phạm Quốc Anh, Tham tán
2.     Ông Phạm Quốc Thịnh, Bí thư thứ Nhất

Ban Quản lý lao động

1.     Ông Thái Phúc Thành, Tham tán, Trưởng Ban
2.     Ông Nguyễn Hải Lý, Bí thư thứ Nhất, Phó trưởng Ban
3.     Ông Nguyễn Quang Sơn, Bí thư thứ Hai


Quân Vụ

1.     Ông Tố​ng Trần Sơn, Tùy viên Quốc phòng
2.     Ông Đặng Văn Hân,  Phó Tùy viên Quốc phòng
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​