​​​​​​​​​​​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MA-LAI-XI-A
Địa chỉ : .No.4 Persiaran Stonor-50450 Kualar Lumpur
Điện thoại : +603-2148-4534 (Lãnh sự) +603-2148-4036 (Văn phòng)
Fax : +603-2163-6334 (Lãnh sự)
Fax (Văn phòng) : +603-2141-2973, +603-2148-3270
Email :vnemb.my@mofa.gov.vn


Danh sách cán bộ, nhân viên:
 
1.     Ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
2.     Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bí thư thứ Nhất
3.      ​​Nguyễn Quỳnh Nga, Bí thư thứ Nhất
4.     Ông Nguyễn Hữu Chung, Bí thư thứ Hai
5.     Ông Đỗ Đức Quang​, Bí thư thứ Hai​​
6.     Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư thứ Hai​ - Thư ký Đại sứ
7.     Ông Vũ Đức Minh, Bí thư thứ Hai​
8.     Ông Nguyễn Thái Hưng - Bí thư thứ Hai​
9.   Bà Mạch Hoài VânKế toán. 
10.   Bà Dương Hương Ly, Nhân viên.
11.   Ông Đường Thanh Sơn, Nhân viên.
12​.   Ông Nguyễn Đình Việt, Lái xe.

Thương vụ

1.     ​Bà Trần Lê Dung, Bí thư thứ Nhất

Ban Quản lý lao động

1.     Ông Thái Phúc Thành, Tham tán, Trưởng Ban
2​.     Bà​ Thái Thị Hương, Bí thư thứ Nhất

Quân Vụ

1.     Ông Ngô Ngọc Thắng, Tùy viên Quốc phòng
2.     Ông Dang Van Han,  Phó Tùy viên Quốc phòng  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​