​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia

LuongThanhNghi.jpg 
LÊ QUÝ QUỲNHHọ và tên:Lê Quý Quỳnh.
Ngày sinh:12/07/1959.
Quê quán:Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Học vấn:      Kỹ sư Hàng hải Đại học Hàng hải quân sự Bacu, Liên Xô; Thạc sỹ Hàng hải Đại học Hàng hải thế giới tại Thụy Điển; Tiến sỹ Luật học Đại học Quốc gia Hà Nội; trình độ Lý luận chính trị cao cấp; Quản lý hành chính Nhà nước cao cấp.
Ngoại ngữ:tiếng Anh C, tiếng Nga C.
Gia đình:Có vợ và 2 con.
  

 

Quá trình công tác và đào tạo:

 

1978 – 1984:Học  Đại học Hàng hải quân sự Bacu, Liên Xô.
1984 – 1986:   Sỹ quan, Lữ đoàn 171 Hải quân, Bộ Quốc phòng.
​1984 – 1987:​Học khóa đào tạo Thuyền trưởng tàu Hải Quân, Học viện Hải Quân (Liên Xô cũ)
​1987 – 1990:​Thuyền trưởng tàu Hải Quân, Bộ Quốc phòng.
1991 – 1992:   Chuyên viên Vụ Biển, Ban Biên giới Chính phủ.
1992 – 1994:Học Thạc sỹ Hàng hải tại Thụy Điển.
1994 – 1998:Chuyên viên Vụ Biển, Ban Biên giới Chính phủ.
1998 – 2001: Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ban Biên giới Chính phủ.
1999 – 2003:Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2001 – 2004:Phó Vụ trưởng Vụ Biển, Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao.
2005 – 2007:   Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao.
2007 – 2011: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, Liên bang Nga.
2011 – 2017:Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.
​2017 –​ nay: Đại sứ Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
06/2012:Được Chủ tịch nước phong Hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​